Käytä eteerisiä öljyjä turvallisesti

Käytä eteerisiä öljyjä turvallisesti

Miksi on äärimmäisen tärkeää ostaa vain rekisteröityjä ja turvatarkastettuja kosmetiikka- ja kodin kemikaalituotteita (pesuaineet, huuhteluaineet, siivousaineet, huonetuoksut jne)?

Ohjeita eteeristen öljyjen turvalliseen käyttöön mm. iholle annosteltuna, suullisesti nautittuna jne.

 

Internetistä voi löytää toinen toistaan seikkaperäisempiä ”ohjeita” ja ”tietoja” liittyen eteerisiin öljyihin ja niiden käyttöön. Neuvon suhtautumaan kriittisesti kotibloggareiden resepteihin sekä lähdeviitteettömiin ”tieteis”artikkeleihin.

 


 

Tämän artikkelin pohjana olen käyttänyt kosmetiikkateollisuuden luotettavinta kirjallista lähdettä: Robert Tisserandin (aromaterapian sekä eteeristen öljyjen tutkimuksen ekspertti) ja Rodney Youngin (kasvikemian sekä farmakologian luennoitsija Lontoon yliopistosta) Essential Oil Safety:ä, joka toimii johtavien kosmetiikanvalmistajien ohjekirjana maailmanlaajuisesti.


 

Eteeriset öljyt syntyvät aitojen luonnossa esiintyvien kasvien ja kukkien eri osista. Ne ovat eri asia tuoksuöljyjen kanssa, jotka useimmiten ovat keinotekoisia tuoksuja. Eteerisiä öljyjä erotetaan kasveista monilla eri tavoilla. Parhaat tavat laadukkaimpien eteeristen öljyjen aikaansaamiseksi on erottaa öljyt kasveista joko kylmäpuristusmenetelmällä tai höyrytislaamalla. Jotkin eteeriset öljyt erotetaan kasvin osista kemiallisesti liuottamalla esim. heksaanilla, alkoholilla tai vastaavilla.

Aromaattiset ainekset saattavat olla vaarallisia, mutta niiden ohjeen mukainen käyttö määrittää oikean annostuksen ja siten tuotteen turvallisuuden tai vaarallisuuden asteen. Oikea annostus ja käyttö määrittää siis onko tuote vaaraksi vai helpotukseksi. Noudata aina siis ohjeita äläkä ylitä eteeristen öljyjen annostelun määrää!

Useimmat eteeriset öljyt ovat sellaisenaan luontoon päästettynä myös haitallisia ympäristölle. Kosmetiikka- tms. tuotteessa eteeristen öljyjen annostus on kuitenkin niin vähäinen, ettei vaaraa ympäristölle välttämättä ole. Saaren Taian kosmetiikka- ja siivoustuotteet ovat tutkitusti ympäristölle vaarattomia.

Netistä voi löytää monelaisia ohjeita ja annosteluja eteeristen öljyjen käyttöön, mutta huomioitavaa on, että sama annosteluohje ei välttämättä päde kaikkiin eteerisiin öljyihin. On eteerisiä öljyjä, joita voi käyttää sellaisenaan suoraan iholle, mutta on myös ihoa vahvasti ärsyttäviä eteerisiä öljyjä, joiden käyttö sellaisenaan voi aikaansaada voimakkaita ja pysyviä ihovaurioita.


 

Saaren Taika tuotteissa noudatetaan tutkitusti turvallisia annostusmääriä sekä kosmetiikka-, että kodin kemikaalituotteissa.

Kaikkien Saaren Taika kosmetiikkatuotteiden turvallisuus käyttäjälleen on tutkittu ja jokainen tuote on rekisteröity lain vaatimalla tavalla Euroopan kosmetiikkarekisteriin.
Kaikille Saaren Taian kodin kemikaalituotteille (Siivoussaippuat, pyykkietikat, eteeriset öljyt jne) on tehty käyttöturvallisuuden arviointi ja jokainen tuote ja sen käyttöturvallisuustiedote on rekiteröity TUKESille.

Myrkytykset

Yleisesti kaikki eteerisiin öljyihin liittyvät myrkytykset ovat johtuneet eteerisen öljyn nauttimisesta sisäisesti eli nieltynä. Useimmat raportoiduista tapauksista ovat liittyneet pikkulapsiin ja tapahtumiin, joissa pikkulapsi on vahingossa päässyt nielemään eteeristä öljyä suurehkoja määriä.

Haitalliset ihoreaktiot

Ihon kautta annosteltuna eteeristen öljyjen ei tiedetä aiheuttaneen kuolemantapauksia.

Valoherkkiä, eli auringon kanssa joillekin ihoärsytystä aiheuttavia eteerisiä öljyjä ovat:

 • Bergamotin eteerinen öljy
 • Viikunanlehti absoluuttinen öljy
 • Greipin eteerinen öljy
 • Sitruunan eteerinen öljy (kylmäpuristettu)
 • Limen eteerinen öljy (kylmäpuristettu)
 • Mandariininlehden eteerinen öljy
 • Appelsiinin eteerinen öljy (kirpeä, kylmäpuristettu)

Mahdollisesti valoherkkiä eteerisiä öljyjä ovat:

 • Klementiinin eteerinen öljy
 • Combava-hedelmän eteerinen öljy
 • Skimmiaöljy
 • Angelicajuuren absoluuttinen öljy sekä -uute
 • Sellerinlehden eteerinen öljy
 • Kuminansiemenen absoluuttinen öljy sekä -uute
 • Khellan öljy
 • Liperinlehden öljy
 • Palsternakan öljy

Ei-valoherkkiä sitrusöljyjä ovat:

 • Bergamotin eteerinen öljy
 • Sitruunan eteerinen öljy (tislattu)
 • Sitruunanlehden eteerinen öljy
 • Limen eteerinen öljy (tislattu)
 • Mandariinin eteerinen öljy
 • Appelsiinin eteerinen öljy (makea)
 • Appelsiininlehden eteerinen öljy
 • Satsuman eteerinen öljy (kylmäpuristettu)
 • Tangelon eteerinen öljy
 • Tangeriinin eteerinen öljy
 • Yuzuöljy (kylmäpuristettu tai tislattu)

Nauttiminen

Joskus saattaa kuulla eteeristen öljyjen nauttimisesta suun kautta. Tästä haluan kirjoittaa muutaman sanasen.

Suun kautta nautittuna tässä kohtaa merkitsee aineen nielemistä, jolloin se kulkee ruuansulatuskanavan kautta maksan, sappirakon sekä haiman läpi. Tämän toiminnon tarkoitus elimistössä on pilkkoa ravinto molekyyleiksi, jolloin ne imeytyvät helpommin verenkiertoon sekä imunesteeseen. Ruuansulatuskanavan limakalvot ovat huomattavasti ohuempia, herkempiä ja läpäisevämpi kuin iho, jonka vuoksi laimentamattomia eteerisiä öljyjä ei tulisi niellä. Etenkin maksa on hyvin herkkä mahdollisille myrkytyksille, sillä veri kulkee suoraan ruuansulatuksesta maksaan.

Neurotoksisuus

Hermosto käsittää keskushermoston, ääreishermoston ja hermo kudoksen, joista etenkin keskushermosto on erityisen haavoittuvainen myrkyllisille aineille, sillä se on omaa vain rajallisen uudistumiskyvyn. Mikäli hermot pääsevät vahingoittumaan, ne eivät välttämättä korjaannu enää koskaan. Vaikka keskushermosto onkin suojattu useimmilta veren välittämiltä vierasaineilta ja päästää lävitse vain enemmänkin rasvaliukoisia aineita, on monet eteeriset öljyt rasvaliukoisia ja osa niistä neurotoksisia, ainakin suurina annoksina.

Neurotoksiset aineet voivat aiheuttaa tilapäisiä ja pysyviä ongelmia häiritsemällä hermoväylien rakennetta ja/tai toimintaa. Raskauden ja imetyksen aikana neurotoksiineille altistuminen voi vaikuttaa käyttäytymiseen, oppimiseen ja muuhun kehitykseen.

Jatkuva, tai jopa lyhytaikainen altistuminen neurotoksiineille saattaa johtaa peruuttamattomiin vaurioihin ja kroonisiin poikkeavuuksiin.

Neurotoksisia aineita ovat mm. Kamferi ja Tujoni, joita kumpaakin esiintyy luonnossa ja voidaan käyttää ruuanvalmistuksessa, hajusteina, lääkinnässä yms.

Neurotoksiineja sisältävien aineiden maksimiannostuksia ei tule ylittää ja näissä asioissa turvallisen tuotteen tarkastuksen tekee kemikaalialan- ja biotieteiden ammattilainen, jonka kirjoittama virallinen käyttöturvallisuustiedote liitetään Euroopan kosmetiikkarekisteriin (kosmetiikkatuotteet) taikka TUKESin kemikaalituoterekisteriin (pesuaineet ja muut kemikaalit).


Käyttöturvallisuustiedotteella on kaksi tärkeää merkitystä

 1. Se toimii todisteena tuotteen turvallisuudesta ja siitä ilmenee mm. tuotteen biohajoavuus, allergeenit ja mahdolliset terveys- ja ympäristön haittavaikutukset.
 2. Onnettomuuden sattuessa (jos vaikka pyykkietikka loiskahtaa silmään, taikka pesuainetta pääsee iholle) käyttöturvallisuustiedotteessa kerrotaan toimintaohje kaikille vaaraa mahdollisesti aiheuttaville tilanteille. Tämä ohje tulee olla helposti saatavilla kaikkialla ammattikäytössä ja viranomaisten saatavilla kyseisen rekisterin kautta onnettomuuksien varalta (esim. edellä mainituissa tilanteissa, joissa ensimmäinen vaatii lääkärikäyntiä).

Tällä hetkellä etenkin kemikaaliala on varsin kontrolloimatonta ja useita pesuaine- ja kodin kemikaalituotteita (pyykkietikat, pesuaineet) liikkuu kuluttajamyynnissä vailla lainvaatimia turvallisuuden analysoimisia. TUKESin ylläpitämästä Kemidigi:stä voi hakea tuotetta ja katsoa löytyykö siltä tämä lainvaatima dokumentti.


Eteeristen öljyjen käyttöön raskauden ja imetyksen aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota.

https://saarentaika.com/eteeriset-oljyt-raskauden-ja-imetyksen-aikana/

Aromaterapiassa eteeristen öljyjen annostus saattaa olla huomattavasti korkeampi kuin suositukset esim. kosmeettisen valmisteen annostuksessa, jossa nyrkkisääntönä voi pitää, että poishuuhdeltavassa tuotteessa (shampoo, saippua) saa olla yhteensä n. 2% eteerisiä öljyjä, kun taas iholle jätettävässä tuotteessa (voiteet) saa olla n. 1%. Tämä on kuitenkin varsin lavea ohjeistus, sillä on paljon eteerisiä öljyjä, joita ei suositella käytettäväksi edes noinkaan suurina annostuksina!

Etsiessäsi tietoa eteeristen öljyjen turvallisesta käytöstä, tarkasta aina lähteesi luotettavuus. Blogeissa ja muissa ”tee-itse”-sivustoissa ohjeet saattavat olla virheellisiä ja vääränlainen annostus saattaa aiheuttaa vakaviakin oireita ja jopa pysyvää herkistymistä jollekin ainesosalle.

Jos valmistat itse kosmeettisia tuotteita, kuten esim. voiteita tai deodorantteja, suosittelen ensin perehtymään luotettaviin kirjallisiin lähteisiin eteeristen öljyjen turvallisesta käytöstä. On olemassa eteerisiä öljyjä, jotka väärin käytettynä saattavat laukaista jopa pysyvän tuoksuyliherkkyyden tai allergian!

Käyttö kylpyvedessä: Huomaathan, että vesi ja öljy EIVÄT sekoitu keskenään. Annostelemalla eteeristä öljyä suoraan kylpyveteen, jää öljy veden pinnalle pisaroina ja saattaa aiheuttaa vakavia iho-oireita koskettaessaan ihoa! Valitse siis öljy, jota voi käyttää myös suoraan iholle tai sekoita eteeriset öljyt ensin toiseen öljyyn ja sitten vasta kylpyveteen. Huomioi silloinkin annostus!

Netissä liikkuvaa väärää tietoa

Etenkin teepuun eteerisestä öljystä tulee joskus kysymyksiä liittyen erääseen ”tieteis”sivustoon, jossa väitetään teepuuöljyn aiheuttaneen hormonitasapainon muutoksia yhdellä henkilöllä. Sivusto ei maininnut lähteitä väitteelleen, eikä mitään aineellista näyttöä tälle harhaanjohtavalle väitteelle ole löytynyt.


Siivouskäytössä eteeriset öljyt ovat mainio ja luonnollinen apu. Esim. pyykkietikan voi helposti ja edullisesti valmistaa itse sekoittamalla eteerisiä öljyjä etikan joukkoon ja ravistamalla pulloa. Löydät Saaren Taian tee-itse pyykkietikka -ohjeen tästä:

https://saarentaika.com/diy-pyykkietikka-ohje/

Tehokkaan ikkunanpesusuihkeen (500ml) valmistat näin: 1/3 vettä, 2/3 etikkaa, 0,5ml sitruunan eteeristä öljyä. Jos sinulla on käsillä polysorbaattia eteeristen sekoittumiseksi niin lisää sitä saman verran kuin eteeristä öljyä 🙂

saaren taika eteerinen öljy-2911 sitruuna

Muita ekosiivousniksejä sekä sekoitusohjeita Saaren Taika tuotteille löydät alta:

https://saarentaika.com/siivousaineet-saaren-taika-tuotteilla-annosteluohjeet-sekoitussuhteet/
https://www.kotisaaressa.fi/tein-itse-luonnollisen-punkkikarkotteen/

Jaa kirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Tilaa blogikirjoitukset
sähköpostiisi

Saat uusimmat blogikirjoituksemme kerran viikossa sopivasti aina juuri ennen viikonloppua.

Jaa kirjoitus

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Tilaa blogikirjoitukset
sähköpostiisi

Saat uusimmat blogikirjoituksemme kerran viikossa sopivasti aina juuri ennen viikonloppua.

Suosittua blogissamme

Avainsanoja artikkeleistamme

Kategoriat

Seuraa meitä

Tämän sivun lomakkeita suojaa Google reCAPTCHA , johon vaikuttavat Googlen yksityisyyden käytännöt  ja palveluehdot.

© Saaren Taika 2022. All rights reserved.

Facebook – Instagram – Pinterest – YouTube

Tilaa blogikirjoitukset
sähköpostiisi

Saat uusimmat blogikirjoituksemme kerran viikossa sopivasti aina juuri ennen viikonloppua.

Tilaa blogikirjoitukset
sähköpostiisi

Saat uusimmat blogikirjoituksemme kerran viikossa sopivasti aina juuri ennen viikonloppua.

0
Kerätty summa

tukemassa

Nuorten mielenterveyden edistäminen ja päihdetyön kehittämistoiminta Perniössä – mukana Saaren Taika

AJANKOHTAISTA:

SEURAA NUORISOPROJEKTIN ETENEMISTÄ BLOGISSAMME AVAINSANALLA #NUORISOTYÖ

Saaren Taian ja Aseman Lasten yhteisprojekti Perniön alueen nuorisotyöhön liittyen etsii vapaaehtoisia. 

Etsimme sinua aikuinen – Nuoruuden Veteraani!

Tule tekemään rentoa ja merkityksellistä
vapaaehtoistyötä nuorten kanssa juuri sen verran kuin aikatauluihisi sopii.

 

Lue lisää

Pyydämme apua paikallisten nuorten auttamiseksi

Nuorten mielenterveyden edistäminen ja päihdetyön kehittämistoiminta Perniössä 2022

Saaren Taika päätti lahjoittaa suuren summan paikallisten nuorten hyvinnoinnin parantamiseksi ja haastamme kaikki paikalliset toimijat mukaan!

Tarvitsemme teitä jokaista mukaan jakamaan kustannuksia ja varmistamaan että tämä tärkeä työ pääsee alkamaan paikkakunnallamme ja jatkuu mahdollisimman pitkään.

YKSIN EMME TÄHÄN PYSTY MUTTA YHDESSÄ AIVAN VARMASTI!

Ojennettu käsi kimmeltävä meri taustalla

Saaren Taika (Topaz Oy) avustaa Aseman Lapset ry:tä toteuttamaan vuoden mittaisen kehittämisprojektin Perniön alueella. Projektin arvioitu kustannus on n. 55 000€.

Avustuksen turvin Aseman Lapset Ry työskentelee aktiivisesti Perniön seudun nuorten parissa sekä kehittää paikallista osaamista verkostoitumalla paikallisten nuoriso-, kasvatus-, terveys- ja sosiaalialan toimijoiden kanssa.

Työntekijä myös starttaa vuodeksi Walkers-toiminnan Perniöön ja rekrytoi sekä kouluttaa 4-8 vapaaehtoistyöntekijää, jotka toimivat nuorisotyöntekijän työpareina jalkautuvassa työssä.

Työtä tehdään syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä syrjäytyneiden nuorten parissa toimimiseksi.

Toiminnan pääkohderyhmänä ovat 16-18-vuotiaat päihteillä ja mielenterveydellisesti oireilevat nuoret. Myös muut ikäluokat huomioidaan toiminnassa tarvittaessa ohjaten heille olemassa oleviin palveluihin (rajautuen kuitenkin 13-20-vuotaisiin nuoriin).

Saaren Taika on lupautunut kattamaan kuluista yli 50%, eli n. 30 000€. Nyt etsimme kumppaneita, yrityksiä ja yhdistyksiä jakamaan keskenään tuon puuttuvan osan, eli 25 000€.

Miten asia koskettaa Saaren Taikaa?

Meillä Saaren Taiassa Perniössä työskentelee monen ikäisiä työntekijöitä, myös hyvin nuoria. Perniöläisten nuorten hätä konkretisoitui pahimmalla mahdollisella tavalla, kun kaksi perniöläistä nuorta menehtyivät vain ihan vähän aikaa sitten. Tämä suuri tragedia kosketti paitsi koko pientä paikkakuntaamme, myös työntekijöitämme, joiden osan ystäväpiiriä nuoret olivat.

Otamme syvästi osaa nuorten menehtymisen johdosta ja toivomme pystyvämme antamaan tukeamme kaikille, joita suru on jollakin tapaa koskettanut. 

Konkreettisena ja nopeana keinona ennaltaehkäistä vastaavia lähdimme selvittämään mitä tukea nuorille Perniöön on saatavilla ja tästä alkoi yhteistyö Walkers-toiminnan kanssa.

Nuori istuu sillalla masentuneena auringonlasku on taustalla

Nuorten mielenterveyden edistäminen ja päihdetyön kehittämistoiminta Perniössä 2022

Toiminnan toteuttaja: Aseman Lapset ry

Toiminnan rahoittaja: Saaren Taika, Topaz Oy

Aseman Lapset ry

Aseman Lapset ry on vuonna 1990 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö. Yhdistyksen perustehtävänä on edistää lasten, nuorten, perheiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Walkers-toiminta on Aseman Lapset ry:ssä kehitettyä ennaltaehkäisevää nuorisotyötä, joka perustuu vapaaehtoisten aikuisten antamaan aikaan ja läsnäoloon.

Lisätietoja:

Minna Lahtela
Valtakunnallinen Walkers-toimintavastaava
p. 040 777 8683

Christian Wentzel
Toiminnanjohtaja
p. 040 900 4889

[email protected]
www.asemanlapset.fi

Topaz Oy & Saaren Taika

Topaz Oy perustettiin vuoden 2018 maaliskuussa jatkumona aikaisemmin toimineelle toiminimiyritykselle. Toiminimen Saaren Taika brändin perustaja, Johanna, oli perustanut vuonna 2013. Pitkään masennusta sairastanut Johanna löysi valokuvaamisesta pakokeinon, joka myöhemmin muuntui valokuvatuotteita myyväksi yritykseksi ja siitä myöhemmin käsityöläisten tuotteita myyväksi verkkokaupaksi.

Saaren Taian ”Taikatehtaaksi” kutsuma päämaja sijaitsee eteläisen Salon saaristossa, Särkisalossa, joka on yksi harvaan asutuimpia saaristokuntia täällä Saaristomerellä. Yritys pyrkii vastuullisuuteen muutenkin kuin ympäristönäkökulmasta. Toimimalla vastuullisesti myös sosiaalisesti ja taloudellisesta näkökulmasta katsottuna.

Nuorisotyön koordinoijat Saaren Taika: Pinja Parviainen, Susanna Nieminen

p. 050 511 7188

[email protected]
www.saarentaika.com

Mukana tukemassa!

Saaren Taika
TT-Välitys Oy

Kukkakatri

Lions Club Perniö

PBC-Invest Oy

Forsström Karl AB 

Puhelin Pate Oy

Suvera Oy

Lisäksi yksityishenkilöiden nimillä tehtyjä lahjoituksia.

ABC Perniö
S-Market Perniö

Päivitämme sivulle lisätietoja asiasta myöhemmin, sekä täydennämme tietoja projektista, mm. tarkan toimintasuunnitelman, aikataulut jne.