Käytä eteerisiä öljyjä turvallisesti

Käytä eteerisiä öljyjä turvallisesti

Miksi on äärimmäisen tärkeää ostaa vain rekisteröityjä ja turvatarkastettuja kosmetiikka- ja kodin kemikaalituotteita (pesuaineet, huuhteluaineet, siivousaineet, huonetuoksut jne)?

Ohjeita eteeristen öljyjen turvalliseen käyttöön mm. iholle annosteltuna, suullisesti nautittuna jne.

Internetistä voi löytää toinen toistaan seikkaperäisempiä ”ohjeita” ja ”tietoja” liittyen eteerisiin öljyihin ja niiden käyttöön. Neuvon suhtautumaan kriittisesti kotibloggareiden resepteihin sekä lähdeviitteettömiin ”tieteis”artikkeleihin.

Tämän artikkelin pohjana olen käyttänyt kosmetiikkateollisuuden luotettavinta kirjallista lähdettä: Robert Tisserandin (aromaterapian sekä eteeristen öljyjen tutkimuksen ekspertti) ja Rodney Youngin (kasvikemian sekä farmakologian luennoitsija Lontoon yliopistosta) Essential Oil Safety:ä, joka toimii johtavien kosmetiikanvalmistajien ohjekirjana maailmanlaajuisesti.

Mitä eteeriset öljyt ovat?

Eteeriset öljyt syntyvät aitojen luonnossa esiintyvien kasvien ja kukkien eri osista.

Ne ovat eri asia tuoksuöljyjen kanssa, jotka useimmiten ovat keinotekoisia tuoksuja. Eteerisiä öljyjä erotetaan kasveista monilla eri tavoilla.

Parhaat tavat laadukkaimpien eteeristen öljyjen aikaansaamiseksi on erottaa öljyt kasveista joko kylmäpuristusmenetelmällä tai höyrytislaamalla.

Jotkin eteeriset öljyt erotetaan kasvin osista kemiallisesti liuottamalla esim. heksaanilla, alkoholilla tai vastaavilla.

Ovatko eteeriset öljyt turvallisia?

Aromaattiset ainekset saattavat olla vaarallisia, mutta niiden ohjeen mukainen käyttö määrittää oikean annostuksen ja siten tuotteen turvallisuuden tai vaarallisuuden asteen.

Oikea annostus ja käyttö määrittää siis onko tuote vaaraksi vai helpotukseksi. Noudata aina siis ohjeita äläkä ylitä eteeristen öljyjen annostelun määrää!

Useimmat eteeriset öljyt ovat sellaisenaan luontoon päästettynä myös haitallisia ympäristölle. Kosmetiikka- tms. tuotteessa eteeristen öljyjen annostus on kuitenkin niin vähäinen, ettei vaaraa ympäristölle välttämättä ole.

Saaren Taian kosmetiikka- ja siivoustuotteet ovat tutkitusti ympäristölle vaarattomia.

Netistä voi löytää monelaisia ohjeita ja annosteluja eteeristen öljyjen käyttöön, mutta huomioitavaa on, että sama annosteluohje ei välttämättä päde kaikkiin eteerisiin öljyihin.

On eteerisiä öljyjä, joita voi käyttää sellaisenaan pienen määrän suoraan iholle, mutta on myös ihoa vahvasti ärsyttäviä eteerisiä öljyjä, joiden käyttö sellaisenaan voi aikaansaada voimakkaita ja pysyviä ihovaurioita.

Saaren Taika tuotteissa noudatetaan tutkitusti turvallisia annostusmääriä sekä kosmetiikka-, että kodin kemikaalituotteissa.

Kaikkien Saaren Taika kosmetiikkatuotteiden turvallisuus käyttäjälleen on tutkittu ja jokainen tuote on rekisteröity lain vaatimalla tavalla Euroopan kosmetiikkarekisteriin.

Kaikille Saaren Taian kodin kemikaalituotteille (Siivoussaippuat, pyykkietikat, eteeriset öljyt jne) on tehty käyttöturvallisuuden arviointi ja jokainen tuote ja sen käyttöturvallisuustiedote on rekiteröity TUKESille.

Myrkytykset eteerisistä öljyistä

Yleisesti kaikki eteerisiin öljyihin liittyvät myrkytykset ovat johtuneet eteerisen öljyn nauttimisesta sisäisesti eli nieltynä.

Useimmat raportoiduista tapauksista ovat liittyneet pikkulapsiin ja tapahtumiin, joissa pikkulapsi on vahingossa päässyt nielemään eteeristä öljyä suurehkoja määriä.

Haitalliset ihoreaktiot

Ihon kautta annosteltuna eteeristen öljyjen ei tiedetä aiheuttaneen kuolemantapauksia.

Valoherkkiä, eli auringon kanssa joillekin ihoärsytystä aiheuttavia eteerisiä öljyjä ovat:

 • Bergamotin eteerinen öljy
 • Viikunanlehti absoluuttinen öljy
 • Greipin eteerinen öljy
 • Sitruunan eteerinen öljy (kylmäpuristettu)
 • Limen eteerinen öljy (kylmäpuristettu)
 • Mandariininlehden eteerinen öljy
 • Appelsiinin eteerinen öljy (kirpeä, kylmäpuristettu)

Mahdollisesti valoherkkiä eteerisiä öljyjä ovat:

 • Klementiinin eteerinen öljy
 • Combava-hedelmän eteerinen öljy
 • Skimmiaöljy
 • Angelicajuuren absoluuttinen öljy sekä -uute
 • Sellerinlehden eteerinen öljy
 • Kuminansiemenen absoluuttinen öljy sekä -uute
 • Khellan öljy
 • Liperinlehden öljy
 • Palsternakan öljy

Ei-valoherkkiä sitrusöljyjä ovat:

 • Bergamotin eteerinen öljy
 • Sitruunan eteerinen öljy (tislattu)
 • Sitruunanlehden eteerinen öljy
 • Limen eteerinen öljy (tislattu)
 • Mandariinin eteerinen öljy
 • Appelsiinin eteerinen öljy (makea)
 • Appelsiininlehden eteerinen öljy
 • Satsuman eteerinen öljy (kylmäpuristettu)
 • Tangelon eteerinen öljy
 • Tangeriinin eteerinen öljy
 • Yuzuöljy (kylmäpuristettu tai tislattu)

Nauttiminen

Joskus saattaa kuulla eteeristen öljyjen nauttimisesta suun kautta. Tästä haluan kirjoittaa muutaman sanasen.

Suun kautta nautittuna tässä kohtaa merkitsee aineen nielemistä, jolloin se kulkee ruuansulatuskanavan kautta maksan, sappirakon sekä haiman läpi. Tämän toiminnon tarkoitus elimistössä on pilkkoa ravinto molekyyleiksi, jolloin ne imeytyvät helpommin verenkiertoon sekä imunesteeseen.

Ruuansulatuskanavan limakalvot ovat huomattavasti ohuempia, herkempiä ja läpäisevämpi kuin iho, jonka vuoksi laimentamattomia eteerisiä öljyjä ei tulisi niellä.

Etenkin maksa on hyvin herkkä mahdollisille myrkytyksille, sillä veri kulkee suoraan ruuansulatuksesta maksaan.

Neurotoksisuus

Hermosto käsittää keskushermoston, ääreishermoston ja hermo kudoksen, joista etenkin keskushermosto on erityisen haavoittuvainen myrkyllisille aineille, sillä se on omaa vain rajallisen uudistumiskyvyn. Mikäli hermot pääsevät vahingoittumaan, ne eivät välttämättä korjaannu enää koskaan.

Vaikka keskushermosto onkin suojattu useimmilta veren välittämiltä vierasaineilta ja päästää lävitse vain enemmänkin rasvaliukoisia aineita, on monet eteeriset öljyt rasvaliukoisia ja osa niistä neurotoksisia, ainakin suurina annoksina.

Neurotoksiset aineet voivat aiheuttaa tilapäisiä ja pysyviä ongelmia häiritsemällä hermoväylien rakennetta ja/tai toimintaa. Raskauden ja imetyksen aikana neurotoksiineille altistuminen voi vaikuttaa käyttäytymiseen, oppimiseen ja muuhun kehitykseen.

Jatkuva, tai jopa lyhytaikainen altistuminen neurotoksiineille saattaa johtaa peruuttamattomiin vaurioihin ja kroonisiin poikkeavuuksiin.

Neurotoksisia aineita ovat mm. Kamferi ja Tujoni, joita kumpaakin esiintyy luonnossa ja voidaan käyttää ruuanvalmistuksessa, hajusteina, lääkinnässä yms.

Neurotoksiineja sisältävien aineiden maksimiannostuksia ei tule ylittää ja näissä asioissa turvallisen tuotteen tarkastuksen tekee kemikaalialan- ja biotieteiden ammattilainen, jonka kirjoittama virallinen käyttöturvallisuustiedote liitetään Euroopan kosmetiikkarekisteriin (kosmetiikkatuotteet) taikka TUKESin kemikaalituoterekisteriin (pesuaineet ja muut kemikaalit).

Käyttöturvallisuustiedotteella on kaksi tärkeää merkitystä

 1. Se toimii todisteena tuotteen turvallisuudesta ja siitä ilmenee mm. tuotteen biohajoavuus, allergeenit ja mahdolliset terveys- ja ympäristön haittavaikutukset.
 2. Onnettomuuden sattuessa (jos vaikka pyykkietikka loiskahtaa silmään, taikka pesuainetta pääsee iholle) käyttöturvallisuustiedotteessa kerrotaan toimintaohje kaikille vaaraa mahdollisesti aiheuttaville tilanteille. Tämä ohje tulee olla helposti saatavilla kaikkialla ammattikäytössä ja viranomaisten saatavilla kyseisen rekisterin kautta onnettomuuksien varalta (esim. edellä mainituissa tilanteissa, joissa ensimmäinen vaatii lääkärikäyntiä).

 

Tällä hetkellä etenkin kemikaaliala on varsin kontrolloimatonta ja useita pesuaine- ja kodin kemikaalituotteita (pyykkietikat, pesuaineet) liikkuu kuluttajamyynnissä vailla lainvaatimia turvallisuuden analysoimisia. TUKESin ylläpitämästä Kemidigi:stä voi hakea tuotetta ja katsoa löytyykö siltä tämä lainvaatima dokumentti.

Eteeristen öljyjen käyttöön raskauden ja imetyksen aikana tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Lue eteeristen öljyjen käytöstä raskauden aikana.

 

 

Aromaterapiassa eteeristen öljyjen annostus saattaa olla huomattavasti korkeampi kuin suositukset esim. kosmeettisen valmisteen annostuksessa, jossa nyrkkisääntönä voi pitää, että poishuuhdeltavassa tuotteessa (shampoo, saippua) saa olla yhteensä n. 2% eteerisiä öljyjä, kun taas iholle jätettävässä tuotteessa (voiteet) saa olla n. 1%.

Tämä on kuitenkin varsin lavea ohjeistus, sillä on paljon eteerisiä öljyjä, joita ei suositella käytettäväksi edes noinkaan suurina annostuksina!

Etsiessäsi tietoa eteeristen öljyjen turvallisesta käytöstä, tarkasta aina lähteesi luotettavuus.

Blogeissa ja muissa ”tee-itse”-sivustoissa ohjeet saattavat olla virheellisiä ja vääränlainen annostus saattaa aiheuttaa vakaviakin oireita ja jopa pysyvää herkistymistä jollekin ainesosalle.

Jos valmistat itse kosmeettisia tuotteita, kuten esim. voiteita tai deodorantteja, suosittelen ensin perehtymään luotettaviin kirjallisiin lähteisiin eteeristen öljyjen turvallisesta käytöstä.

On olemassa eteerisiä öljyjä, jotka väärin käytettynä saattavat laukaista jopa pysyvän tuoksuyliherkkyyden tai allergian!

Käyttö kylpyvedessä: Huomaathan, että vesi ja öljy EIVÄT sekoitu keskenään. Annostelemalla eteeristä öljyä suoraan kylpyveteen, jää öljy veden pinnalle pisaroina ja saattaa aiheuttaa vakavia iho-oireita koskettaessaan ihoa! Valitse siis öljy, jota voi käyttää myös suoraan iholle tai sekoita eteeriset öljyt ensin toiseen öljyyn ja sitten vasta kylpyveteen. Huomioi silloinkin annostus!

Netissä liikkuvaa väärää tietoa

Etenkin teepuun eteerisestä öljystä tulee joskus kysymyksiä liittyen erääseen ”tieteis”sivustoon, jossa väitetään teepuuöljyn aiheuttaneen hormonitasapainon muutoksia yhdellä henkilöllä. Sivusto ei maininnut lähteitä väitteelleen, eikä mitään aineellista näyttöä tälle harhaanjohtavalle väitteelle ole löytynyt.

Eteeriset öljyt siivouksessa

Siivouskäytössä eteeriset öljyt ovat mainio ja luonnollinen apu. Esim. pyykkietikan voi helposti ja edullisesti valmistaa itse sekoittamalla eteerisiä öljyjä etikan joukkoon ja ravistamalla pulloa. Löydät Saaren Taian tee-itse pyykkietikka -ohjeen blogistamme!

Tehokkaan ikkunanpesusuihkeen (500ml) valmistat näin: 1/3 vettä, 2/3 etikkaa, 0,5ml sitruunan eteeristä öljyä. Jos sinulla on käsillä polysorbaattia eteeristen sekoittumiseksi niin lisää sitä saman verran kuin eteeristä öljyä 🙂

saaren taika eteerinen öljy-2911 sitruuna

 

Jaa blogimme

Tilaa blogikirjoitukset
sähköpostiisi

Saat uusimmat blogikirjoituksemme kerran viikossa sopivasti aina juuri ennen viikonloppua.

Seuraa meitä

Jaa kirjoitus

Johanna

Johanna

“Meikitön 47v. ihoni olkoon paras käyntikorttini!“ Minulla on tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto Suomesta sekä luonnonkosmetiikan valmistajan tutkinto Englannista. Olen lisäksi opiskellut ihosta, ihonhoidosta sekä luonnollisista ihonhoidon raaka-aineista mm. Formula Botanicassa sekä Tisserand Institutessa.

Tilaa blogikirjoitukset
sähköpostiisi

Saat uusimmat blogikirjoituksemme kerran viikossa sopivasti aina juuri ennen viikonloppua.

Seuraa meitä

.