Tietosuojaseloste

Topaz Oy

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä Topaz Oy Y-tunnus: 2903504-7 osoite: Kaukassalontie 70, 25630 Särkisalo kotipaikka: Salo sähköposti: [email protected] Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö Johanna Amnelin osoite: Kaukassalontie 70, 25630 Särkisalo puhelin. 045-6015666 sähköposti: [email protected] Henkilörekisterin nimi Topaz Oy:n henkilötietorekisteri Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Topaz Oy:n valmistamien tuotteiden myynti, kehittäminen, analysointi, toimittaminen, laskutus, markkinoinnin suunnittelu ja-kohdentaminen, asiakaspalvelun kehittäminen, asiakassuhteen hoitaminen, liiketoiminnan suunnittelu ja -seuranta. Rekisteröitävät tiedot Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Nimi, mahdollisen yrityksen nimi, osoite, mahdollinen verkkosivuosoite, puhelinnumero,  sähköpostiosoite sekä mahdollinen tilaushistoria. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.: – Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä – Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan Henkilötietojen luovuttaminen Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: Henkilötietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin suojaus Fyysisessä muodossa oleva aineisto Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Topaz Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa. Sähköisesti tallennetut tiedot Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Topaz  Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. salasanamenetelmä, virussuojaus. Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Muut rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.