Vastuullisuus
VERKKOKAUPPA

Saaren Taika vastuullisuusteemat

Mitä konkreettista Saaren Taiassa ollaan jo tehty vastuullisuuden varmistamiseksi?

Saaren Taika – ympäristövastuullisuus sekä taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus

Toimintamme sai alkunsa, kun aloin perehtyä saaristokotimme jätevesijärjestelmään, ja tulin pohtineeksi erilaisten kemikaalien määrää, jota normaalissa arjessa syntyy jätevesien maahan vietäväksi.

Ensimmäiset tuotteemme olivatkin vuonna 2017 täysin ekologiset ja biohajoavat pyykkietikat, jotka äitini tätä nykyä valmistaa täällä Salossa.

Keskeisin ero perinteisiin markettituotteisiin on juuri se, ettei tuotteen käyttö rasita ympäristöä, eikä siihen ole lisätty vettä.

Saaren Taiat valmistuvat 100%:sella tuulienergialla ja osa tuotannosta, tuotesuunnittelu sekä hallinto toimii n. 8 kuukautta vuodesta itsetuotetun aurinkosähkön avulla.

Vastuullisuus tarkoittaa kuitenkin muutakin kuin hiilidioksidipäästöjen pienentämistä

Sosiaalinen vastuullisuus

Vastuullisesti toimiva yritys tuottaa hyvää yhteiskunnalle tarjoamalla työpaikkoja, maksamalla veroja sekä kehittämällä ratkaisuja yhteiskunnan erilaisiin ongelmiin.

Olemme olleet mukana kehittämässä ratkaisuja yhteiskunnan ajankohtaisiin ongelmiin mm. tukemalla oman nuorisotyöntekijän palkkaamista alueellemme.

Vastuullisuus sisältää myös esimerkiksi taloudellisen ja sosiaalisen vastuun. Nykyisin puhutaan paljon esimerkiksi diversiteetistä ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta työpaikoilla. Meitä työskenteleekin täällä Saaren Taiassa kolme eri sukupolvea, miehiä sekä naisia.

Työllistämme tällä hetkellä vakituisesti yli 10 lähialueen perheellistä miestä ja naista, nuorta ja varttuneempa henkilöä tuotteiden valmistuksessa, lopputuotannossa, pakkaamisessa, tilaustenkäsittelyssä sekä varastonhoidossa. Välittömästi työllistämme toistuvasti myös graafista suunnittelijaa, kääntäjää, sisällöntuottajia sekä mainonnan alan ammattilaisia.

Välillisesti työllistämme satoja suomalaisia pienyrittäjiä. Meille on tällä hetkellä rekisteröityneenä n. 310 jälleenmyyjää ja viikoittain saamme noin 10 uutta rekisteröintiä.

Haluamme tukea pienyrittäjyyttä jatkossakin, joten Saaren Taian tuotteita et löydä suurista marketeista. Autamme kanssayrittäjiämme saamaan asiakasvirtaa antamalla tuotteitamme vain pienten eriskoisliikkeiden valikoimiin.

Yrityksenä me ja työntekijämme maksamme kaikki veromme kuuliaisesti Suomeen. 

Yhteiskunnallinen vastuullisuus

Omasta taustastani johtuen haluan tarjota apuani sitä tarvitseville. Vuonna 2020 keräsimme rahaa koronaviruksen aiheuttaman kurjan tilanteen vuoksi hätään joutuneiden lapsiperheiden auttamiseksi.

Yhteensä onnistuimme keräämään lahjoituksia noin 5000 euron edestä Pelastakaa Lapset ry:lle, joka taas pystyy ohjaamaan avun perheille ympäri Suomen. Kiitos tästä kuuluu lahjoittajille sekä asiakkaillemme.

Vuodelle 2022 rahoitamme Nuorten mielenterveyden edistämisen ja päihdetyön kehittämistoimintaa Perniössä, jonka hinta vuodelle on n. 55 000€. Tästä summasta olemme sitoutuneet maksamaan 30 000€ ja pyrimme keräämään loput muilta paikallisilta toimijoilta. Mikäli emme saa koko loppusummaa kerättyä, olemme sitoutuneet maksamaan sen itse.

Voit lukea lisää nuorisotyö projektista blogissamme!

Vastuullisuus kuluttajaa kohtaan - turvalliset tuotteet

Saaren Taian kaikki siivousaineet löytyvät Tukesin kemikaalirekisteristä (Kemi-Digi) ja kaikille siivousaineillemme on tehty lainvaatimat turvallisuustarkastukset sekä laadittu käyttöturvallisuustiedote.

Kotisivuillamme sekä verkkokaupassamme on näkyvillä kaikki tuotteen tiedot, kuten ainesosaluettelo, luonnollisuusprosentti (kaikki tuotteemme ovat vähintään 95% luonnollista mikäli muuta ei ole mainittu), valmistusmaa, jne.

Kodin siivoustuotteiden, kuten esim. pyykkietikoiden, siivousaippuoiden ja imuorintipuutereiden, tulee noudattaa tietynlaisia säädöksiä, joita käyttäjien turvallisuuden vuoksi on asetettu.

Tällaisia ovat esimerkiksi luokiteltujen kemikaalien (esim. pyykkietikat) osalta julkinen Tukesin Kemi-Digi -rekisteri, jonne tuote tulee rekisteröidä.

Rekisterin tarkoitus on hätätapausten varalta pitää viranomaisten saatavilla tuotteen ainesosat, luokitukset ja käyttöturvallisuustiedot, jotta vahingon sattuessa esim. aineen joutuessa silmiin, lääkäri osaa hoitaa potilasta oikein ja mahdollisilta pysyviltä vammoilta vältyttäisiin.

Tuotteen rekisteröinti Kemi-Digiin kertoo myös kuluttajille, että tuote täyttää asiaankuuluvat turvallisuusvaatimukset ja että se on käyttötarkoituksessaan turvallinen.

Tuotteessa itsessään pitää myös olla näkyvissä ainesosaluettelo josta ilmenee ns. INCI-niminä tuotteessa käytetyt raaka-aineet, sama INCI-luettelo tulee myös löytyä valmistajan kotisivuilta.

Ainesosaluettelo auttaa kuluttajaa esimerkiksi pohtimaan onko jokin tuote luonnollinen tai ekologinen, sekä tutkimaan sisältääkö se esim. itselleen allergisoivia ainesosia.

Läpinäkyvä tuotanto ja rehelliset tuotetiedot

Valmistamme kaikki tuotteemme hyvää tuotantotapaa noudattaen ISO 22716:2007 -standardin mukaisesti, joka vaatii tiukkoja standardeja koko tuotantopolulle, eli raaka-aineista lähtien, niiden säilyttämisestä valmiiseen tuotteeseen ja kaikkeen siltä väliltä.

Edellytämme samaa tuotantotapaa myös kaikilta sopimusvalmistajiltamme.

Kaikki Saaren Taika brändin alla valmistettavat ja myytävät tuotteet ovat eläinkokeettomia.

Vastuullinen valmistaja kertoo kotisivuillaan tuotantotavoistaan ja toimii muutenkin läpinäkyvästi salaamatta kuluttajalta mitään oleellista tietoa, joka saattaisi vaikuttaa ostopäätökseen.

Kosmetiikassa pätee myös tuotteen käyttöön ja turvallisuuteen liittyvät säännökset. Kaikelle kosmetiikalle tulee aina olla tehty kosmetiikan turvallisuustutkimus ennen tuotteen saattamista myyntiin, vaikka kyseessä olisi pienimuotoinenkin myynti.

Ainesosaluettelo tulee kosmetiikassakin olla nähtävillä, niin itse tuotteen pakkauksessa, kuin valmistajan kotisivuillakin.

Yrityksen läpinäkyvyys

Kotisivuillamme kerromme kuinka olemme kehittäneet suosituimmat tuotteemme, sekä taustoista Saaren Taika brändin syntyyn.

Avaamme kotisivuillamme tuotteidemme hinnan muodostumista, kerromme käyttämistämme raaka-aineista sekä esittelemme sopimusvalmistajamme.

Pääset jopa lukemaan oman henkilökohtaisen historiani, ja kuinka päädyin kaduilta luonnonkosmetiikan valmistajaksi.

Kotisivuiltamme löydät myös monia muita mielenkiintoisia kurkistuksia yrityksemme julkisivun taa.

Saaren Taika – hiilijalanjälki

Joni kaataa saippuamassaa muottiin

Nykyään puhutaan usein yritysten hiilijalanjäljestä ja sen pienentämisestä, mutta mitä konkreettisia toimia tämä pitää sisällään? Nyt kerromme, millaisilla toimilla me Saaren Taialla olemme tässä onnistuneet!

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan tuotteen tai palvelun tuottamaa kasvihuonekaasujen määrää sen elinkaaren aikana. Toisin sanoen hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon tuotteen tai palvelun käyttö kuormittaa ilmastoa ja luontoa.

Optimaalitilanteessa nettohiilijalanjälki on nolla, eli tuote tai palvelu ei kuormita ilmastoa lainkaan, jolloinka sen tuottaminen on ilmastoneutraalia.

Saaren Taiassa pyrimme toteuttamaan tuotantoamme hiilineutraalina, ja olemmekin tehneet useita toimia tuotantomme hiilijalanjäljen vähentämiseksi ja hyvittämiseksi.

Luonnonmukaisuus näkyy toiminnassamme monella muullakin tavalla kuin pelkästään tuotteiden luonnollisissa ainesosissa. Pyrimme myös sekä itse valmistusprosessissa että tuotteen elinkaaressa ottamaan huomioon sen hiilijalanjäljen.

Yrityksellemme tärkeänä arvona toimii nettopositiivisuus, eli haluamme antaa osan kuluttamistamme luonnonvaroista takaisin. Tätä ajatusmallia toteutamme käytännössä esimerkiksi istuttamalla puiden taimia korvaamaan kulutettuja luonnonvaroja.

Tuotamme zero waste-kosmetiikkaa mikä tarkoittaa sitä, että raaka-aineista ei synny lainkaan jätettä. Kaikki Taikatehtaan tuotantoon tulevasta raaka-aineesta menee kokonaisuudessaan käyttöön viimeistä murua myöten. Näin luonnonvaroja ei kuluteta tarpeettomasti!

Tuotannossa pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme myös välttämällä raaka-aineiden kuumentamista, mikä auttaa sekä säästämään energiaa että raaka-aineiden omia luontaisia vitamiineja ja ravintoaineita. Tämän lisäksi tuotannossa tarvittavan sähköenergian hankimme sähköyhtiöiltä, jotka tuottavat uusiutuvaa energiaa vähintään käyttämämme määrän.

Tuotannon lisäksi tuotteidemme hiilijalanjälkeä on pyritty pienentämään sen koko elinkaaren ajan. Tämän vuoksi tuotteidemme biohajoavuus on meille tärkeää, ja pyrimmekin suunnittelemaan tuotteemme siten, ettei niiden käyttö jätä jäämiä luontoon.

Saaren Taika on toimintansa alusta asti käyttänyt kaikissa mahdollisissa toimipisteissään EKOenergia-merkittyä tuulisähköä. Tuulisähkön käyttö hillitsee ilmastonmuutosta, jota fossiilisten polttoaineiden käyttö saattaa kiihdyttää

Oman aurinkovoimalan myötä tuotamme n. 8 kuukautta vuodesta itse suurimman osan tuotteiden suunnittelussa, yrityksen hallinnoinnissa sekä Särkisalon tuotannossa kuluvasta sähköstä.

Saaren Taika aurinkovoimala sekä pikkuinen peuranvasa syömässä aurinkopaneelien vieressä
puiden istutus istutamme puita saaren taika (1)
puiden istutus istutamme puita saaren taika
puiden istutus istutamme puita saaren taika (2)
puiden istutus istutamme puita saaren taika

Istutamme puita

Puiden istutus on ylivoimaisesti tehokkain tapa ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Puut poistavat hiilidioksidia ilmakehästä fotosynteesin kautta ja varastoivat hiilen niiden lehtiin, oksiin, runkoon, kuoreen ja juuriin.

Noin puolet puun biomassan kuivapainosta on hiiltä. Yksi tonni hiiltä (C) vastaa n.  3670 kg hiilidioksidia (CO2).
Keskiverto suomalaisen vuotuinen hiilijalanjälki (CO2) n. 10300 kg.

Puiden istutus auttaa myös sitomaan maaperää, joka ehkäisee ravinteiden huuhtoutumista ja tulvia.

Puiden istutus on tärkeässä asemassa myös biodiversiteetin säilymisessä, sillä puut tarjoavat suojaa, elinympäristön ja ravintoa eliöille ja eläimille.

Puiden lisäksi muutkin kasvit toimivat hiilinieluina. Kaikki kasvit käyttävät auringonvaloa energiana ja ottavat fotosynteesin kautta hiilidioksidia (CO2) ilmasta ja vettä maasta. 

Muuntamalla ne puuksi/kasviksi ne vapauttavat happea ilmaan. Puiden sieppaaman hiilidioksidin lisäksi ne auttavat myös maaperää sieppaamaan merkittäviä määriä hiiltä.

Saaren Taika – Itämeri

Kotisivujemme Taikatehdas -osiossa olenkin aiemmin jo esitellyt lyhyesti luontoa, joka täällä eteläisen Salon kauniissa saaristossa meidän toimipaikkaamme ympäröi.

Upean saaristoluonnon helmassa eläminen onkin se suurin motivaattorimme suunnitella ja valmistaa tuotteita, joiden käytöllä on mahdollisimman vähäinen vaikutus ympäristöön, eikä luonnollisista tuotteista haittaa ole meille ihmisillekään!

Saaren Taika tuotteiden yksi tärkeimmistä päämääristä on toimia tehokkaasti ja tuoda helpotusta vaikeisiin iho-ongelmiin, mutta olla samalla ympäristöystävällisiä viimeiseen asti.

Saaren Taika tuotteiden kehittämisessä yksi painopiste on lopputuotteen biohajoavuudessa, eli siinä, että tuotteesta ei käytössä kerry jäämiä luontoon.

Nämä jäämät ovat niitä, jotka aiheuttavat vesistöissä rehevöitymistä ja tuhoavat pieneliöstöä, joilla on tärkeä merkitys esimerkiksi luonnonaineksen hajottamisessa takaisin ravinteiksi.

Itämeremme on erityisen herkkä rehevöitymiselle, sillä vesi on vähäsuolaista ja heikosti vaihtuvaa.

Suomessa varsinkin Itämeren rannikkovedet voivat edelleen huonosti, johon vaikuttavat erityisesti ihmisten aiheuttamat maa- ja metsätaloudesta vesiin valuvat ravinteet. Näkyvin haitta rehevöitymisestä on jokakesäiset sinileväkukinnat.

Yksi isoimmista sinileväkukintojen aiheuttajista ovat fosforipäästöt, jotka ovatkin viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomenlahdella tehtyjen päästövähennystoimien myötä laskeneet huomattavasti. Veden kirkkaudessa ja sinileväkukintojen vähenemisessä onkin huomattu jo silmään pistäviä parantumisen merkkejä varsinkin itäisellä Suomenlahdella. Kuitenkaan koko Itämereen päästövähennykset eivät ole vaikuttaneet yhtä huomattavalla tavalla.

Itämeren pelastaminen on meille erittäin tärkeä asia ja Saaren Taika onkin mukana puhdistamassa ja Itämerta John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeen kautta. John Nurmisen säätiö on ollut yksi isoimmista tekijöistä Itämeren fosforipäästöjen vähentämisessä, jonka vuoksi meren tila on muuttunut parempaan suuntaan ja sinileväkukintojen määrä on vähentynyt huomattavasti.

Säätiö on perustamisensa jälkeen käynnistänyt lähes 40 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 30 on saatu päätökseen. Esimerkiksi säätiön Pietarin jätevesien puhdistamisen hanke sekä Laukaan lannoitetehtaan päästöjen vähentämisen hanke vähensi Suomenlahtea rehevöittävää fosforikuormitusta jopa 75%.

Vuonna 2020 Saaren Taian Pelastetaan Itämeri! -suolasaippuoiden myynnistä saatiin kerättyä John Nurmisen Säätiölle Itämeren pelastamiseksi sen verran euroja, että summalla on saatiin poistettua 3075kg levää merestämme! Iso kiitos tästä kuuluu asiakkaillemme.

Suosittelen jokaista selvittämään oman Itämerijalanjälkensä John Nurmisen Säätiön sivulla ja hyvittämään sen. 

Kaikki Saaren Taika brändin alla valmistettavat ja myytävät tuotteet ovat eläinkokeettomia.