Vastuullisuus

Mitä konkreettista Saaren Taiassa ollaan jo tehty vastuullisuuden varmistamiseksi?

Saaren Taika – taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus

Toimintamme sai alkunsa, kun aloin perehtyä saaristokotimme jätevesijärjestelmään, ja tulin pohtineeksi erilaisten kemikaalien määrää, jota normaalissa arjessa syntyy jätevesien maahan vietäväksi.

Ensimmäiset tuotteemme olivatkin vuonna 2017 täysin ekologiset ja biohajoavat pyykkietikat, jotka äitini tätä nykyä valmistaa täällä Salossa.

Keskeisin ero perinteisiin markettituotteisiin on juuri se, ettei tuotteen käyttö rasita ympäristöä, eikä siihen ole lisätty vettä.

Saaren Taiat valmistuvat 100%:sella tuulienergialla.

Vastuullisuus tarkoittaa kuitenkin muutakin kuin hiilidioksidipäästöjen pienentämistä

Vastuullisesti toimiva yritys tuottaa hyvää yhteiskunnalle tarjoamalla työpaikkoja, maksamalla veroja sekä kehittämällä ratkaisuja yhteiskunnan erilaisiin ongelmiin.

Vastuullisuus sisältää myös esimerkiksi taloudellisen ja sosiaalisen vastuun. Nykyisin puhutaan paljon esimerkiksi diversiteetistä ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta työpaikoilla. Meitä työskenteleekin täällä Saaren Taiassa kolme eri sukupolvea, miehiä sekä naisia.

Työllistämme tällä hetkellä vakituisesti yhteensä n. parikymmentä lähialueen perheellistä miestä ja naista, nuorta ja varttuneempa henkilöä tilaustenkäsittelyssä, tuotteiden tarroittamisessa ja pakkaamisessa sekä varastonhoidossa. Välittömästi työllistämme toistuvasti myös graafista suunnittelijaa, kääntäjää, sisällöntuottajia sekä mainonnan alan ammattilaisia.

Välillisesti työllistämme satoja suomalaisia pienyrittäjiä. Meille on tällä hetkellä rekisteröityneenä n. 350 jälleenmyyjää ja viikoittain saamme noin 20 uutta rekisteröintiä.

Haluamme tukea pienyrittäjyyttä jatkossakin, joten Saaren Taian tuotteita et löydä suurista marketeista. Autamme kanssayrittäjiämme saamaan asiakasvirtaa antamalla tuotteitamme vain pienten eriskoisliikkeiden valikoimiin.

Yrityksenä me ja työntekijämme maksamme kaikki veromme kuuliaisesti Suomeen. Vuonna 2020 yrityksemme kerrytti yhteisen hyvän pottia 463885 eurolla.

Omasta taustastani johtuen haluan tarjota apuani sitä tarvitseville. Vuonna 2020 keräsimme rahaa koronaviruksen aiheuttaman kurjan tilanteen vuoksi hätään joutuneiden lapsiperheiden auttamiseksi.

Yhteensä onnistuimme keräämään lahjoituksia noin 5000 euron edestä Pelastakaa Lapset ry:lle, joka taas pystyy ohjaamaan avun perheille ympäri Suomen. Kiitos tästä kuuluu lahjoittajille sekä asiakkaillemme.

Vuodelle 2022 rahoitamme Nuorten mielenterveyden edistämisen ja päihdetyön kehittämistoimintaa Perniössä, jonka hinta vuodelle on n. 55 000€. Tästä summasta olemme sitoutuneet maksamaan 30 000€ ja pyrimme keräämään loput muilta paikallisilta toimijoilta. Mikäli emme saa koko loppusummaa kerättyä, olemme sitoutuneet maksamaan sen itse.

Voit lukea lisää nuorisotyö projektista blogissamme!

Saaren Taika - hiilijalanjälki

Nykyään puhutaan usein yritysten hiilijalanjäljestä ja sen pienentämisestä, mutta mitä konkreettisia toimia tämä pitää sisällään? Nyt kerromme, millaisilla toimilla me Saaren Taialla olemme tässä onnistuneet!

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan tuotteen tai palvelun tuottamaa kasvihuonekaasujen määrää sen elinkaaren aikana. Toisin sanoen hiilijalanjälki kertoo, kuinka paljon tuotteen tai palvelun käyttö kuormittaa ilmastoa ja luontoa.

Optimaalitilanteessa nettohiilijalanjälki on nolla, eli tuote tai palvelu ei kuormita ilmastoa lainkaan, jolloinka sen tuottaminen on ilmastoneutraalia.

Saaren Taiassa pyrimme toteuttamaan tuotantoamme hiilineutraalina, ja olemmekin tehneet useita toimia tuotantomme hiilijalanjäljen vähentämiseksi ja hyvittämiseksi.

Luonnonmukaisuus näkyy toiminnassamme monella muullakin tavalla kuin pelkästään tuotteiden luonnollisissa ainesosissa. Pyrimme myös sekä itse valmistusprosessissa että tuotteen elinkaaressa ottamaan huomioon sen hiilijalanjäljen.

Yrityksellemme tärkeänä arvona toimii nettopositiivisuus, eli haluamme antaa osan kuluttamistamme luonnonvaroista takaisin. Tätä ajatusmallia toteutamme käytännössä esimerkiksi istuttamalla puiden taimia korvaamaan kulutettuja luonnonvaroja.

Tuotamme zero waste-kosmetiikkaa mikä tarkoittaa sitä, että raaka-aineista ei synny lainkaan jätettä. Kaikki Taikatehtaan tuotantoon tulevasta raaka-aineesta menee kokonaisuudessaan käyttöön viimeistä murua myöten. Näin luonnonvaroja ei kuluteta tarpeettomasti!

Tuotannossa pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme myös välttämällä raaka-aineiden kuumentamista, mikä auttaa sekä säästämään energiaa että raaka-aineiden omia luontaisia vitamiineja ja ravintoaineita. Tämän lisäksi tuotannossa tarvittavan sähköenergian hankimme sähköyhtiöiltä, jotka tuottavat uusiutuvaa energiaa vähintään käyttämämme määrän.

Tuotannon lisäksi tuotteidemme hiilijalanjälkeä on pyritty pienentämään sen koko elinkaaren ajan. Tämän vuoksi tuotteidemme biohajoavuus on meille tärkeää, ja pyrimmekin suunnittelemaan tuotteemme siten, ettei niiden käyttö jätä jäämiä luontoon.

Saaren Taika on toimintansa alusta asti käyttänyt kaikissa mahdollisissa toimipisteissään EKOenergia-merkittyä tuulisähköä. Tuulisähkön käyttö hillitsee ilmastonmuutosta, jota fossiilisten polttoaineiden käyttö saattaa kiihdyttää

Oman aurinkovoimalan myötä yritys tuottaa nyt itse suuren osan tuotesuunnittelussa sekä Särkisalon tuotannossa kuluvasta sähköstä.

Saaren Taika – Itämeri

Kotisivujemme Taikatehdas -osiossa olenkin aiemmin jo esitellyt lyhyesti luontoa, joka täällä eteläisen Salon kauniissa saaristossa meidän toimipaikkaamme ympäröi.

Upean saaristoluonnon helmassa eläminen onkin se suurin motivaattorimme suunnitella ja valmistaa tuotteita, joiden käytöllä on mahdollisimman vähäinen vaikutus ympäristöön, eikä luonnollisista tuotteista haittaa ole meille ihmisillekään!

Saaren Taika tuotteiden yksi tärkeimmistä päämääristä on toimia tehokkaasti ja tuoda helpotusta vaikeisiin iho-ongelmiin, mutta olla samalla ympäristöystävällisiä viimeiseen asti.

Saaren Taika tuotteiden kehittämisessä yksi painopiste on lopputuotteen biohajoavuudessa, eli siinä, että tuotteesta ei käytössä kerry jäämiä luontoon.

Nämä jäämät ovat niitä, jotka aiheuttavat vesistöissä rehevöitymistä ja tuhoavat pieneliöstöä, joilla on tärkeä merkitys esimerkiksi luonnonaineksen hajottamisessa takaisin ravinteiksi.

Itämeremme on erityisen herkkä rehevöitymiselle, sillä vesi on vähäsuolaista ja heikosti vaihtuvaa.

Suomessa varsinkin Itämeren rannikkovedet voivat edelleen huonosti, johon vaikuttavat erityisesti ihmisten aiheuttamat maa- ja metsätaloudesta vesiin valuvat ravinteet. Näkyvin haitta rehevöitymisestä on jokakesäiset sinileväkukinnat.

Yksi isoimmista sinileväkukintojen aiheuttajista ovat fosforipäästöt, jotka ovatkin viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomenlahdella tehtyjen päästövähennystoimien myötä laskeneet huomattavasti. Veden kirkkaudessa ja sinileväkukintojen vähenemisessä onkin huomattu jo silmään pistäviä parantumisen merkkejä varsinkin itäisellä Suomenlahdella. Kuitenkaan koko Itämereen päästövähennykset eivät ole vaikuttaneet yhtä huomattavalla tavalla.

Itämeren pelastaminen on meille erittäin tärkeä asia ja Saaren Taika onkin mukana puhdistamassa ja Itämerta John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeen kautta. John Nurmisen säätiö on ollut yksi isoimmista tekijöistä Itämeren fosforipäästöjen vähentämisessä, jonka vuoksi meren tila on muuttunut parempaan suuntaan ja sinileväkukintojen määrä on vähentynyt huomattavasti.

Säätiö on perustamisensa jälkeen käynnistänyt lähes 40 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 30 on saatu päätökseen. Esimerkiksi säätiön Pietarin jätevesien puhdistamisen hanke sekä Laukaan lannoitetehtaan päästöjen vähentämisen hanke vähensi Suomenlahtea rehevöittävää fosforikuormitusta jopa 75%.

Vuonna 2020 Saaren Taian Pelastetaan Itämeri! -suolasaippuoiden myynnistä saatiin kerättyä John Nurmisen Säätiölle Itämeren pelastamiseksi sen verran euroja, että summalla on saatiin poistettua 3075kg levää merestämme! Iso kiitos tästä kuuluu asiakkaillemme.

Suosittelen jokaista selvittämään oman Itämerijalanjälkensä John Nurmisen Säätiön sivulla ja hyvittämään sen. 

Istutamme puita

Puiden istutus on ylivoimaisesti tehokkain tapa ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Puut poistavat hiilidioksidia ilmakehästä fotosynteesin kautta ja varastoivat hiilen niiden lehtiin, oksiin, runkoon, kuoreen ja juuriin.

Noin puolet puun biomassan kuivapainosta on hiiltä. Yksi tonni hiiltä (C) vastaa n.  3670 kg hiilidioksidia (CO2). Keskiverto suomalaisen vuotuinen hiilijalanjälki (CO2) n. 10300 kg.

Puiden istutus auttaa myös sitomaan maaperää, joka ehkäisee ravinteiden huuhtoutumista ja tulvia.

Puiden istutus on tärkeässä asemassa myös biodiversiteetin säilymisessä, sillä puut tarjoavat suojaa, elinympäristön ja ravintoa eliöille ja eläimille.

Puiden lisäksi muutkin kasvit toimivat hiilinieluina. Kaikki kasvit käyttävät auringonvaloa energiana ja ottavat fotosynteesin kautta hiilidioksidia (CO2) ilmasta ja vettä maasta. 

Muuntamalla ne puuksi/kasviksi ne vapauttavat happea ilmaan. Puiden sieppaaman hiilidioksidin lisäksi ne auttavat myös maaperää sieppaamaan merkittäviä määriä hiiltä.

puiden istutus istutamme puita saaren taika (1)
puiden istutus istutamme puita saaren taika
puiden istutus istutamme puita saaren taika (2)
puiden istutus istutamme puita saaren taika