Miksi pyykkietikka on niin kallista verrattuna tavalliseen etikkaan?

pyykkietikka Saaren Taika ekologinen biohajoava

Tervehdys arvoisa lukijani!

Aina toisinaan minulle esitetään kysymys siitä, että miksi pyykkietikka on niin kallista verrattuna esim. tavalliseen kaupassa myytävään etikkaan?

No, eihän se etikka siinä mitään maksa, se on se kaikki muu ”näkymätön tilpehööri siinä ympärillä”; tuotteistaminen, pakkaus, markkinointi, varastointi, viralliset byrokratiat, nettisivut, sähköt, myyntiin saattaminen. Mutta ei se yksi pullo itse tehtynä omaan kotikäyttöön toki mitään maksakaan.

Kerron sinulle muutamia seikkoja jotka toivottavasti avaavat hiukan hinnan koostumista sekä tuotteen turvallisuutta.

Etikka tosiaan on halpaa, kun sen itse kaupasta ostaa ja jokainen voi sekoittaa etikkaansa hajusteita oman mielensä mukaan ja pestä sillä pyykkiä ja olla tyytyväinen halpaan aikaansaannokseensa.

Mistä sitten muodostuu hinta, kun tuotetta myydään kuluttajille nimellä ”pyykkietikka” ja miksi on turvallisempaa ostaa valmista pyykkietikkaa kuin sekoitella sellaista itse?

Ennen kuin kukaan voi myydä pyykkietikkaa kuluttajille, täytyy tuote suunnitella ja testata.

Suunnittelussa otetaan huomioon muutamia seikkoja, joista tärkein meille Saaren Taika®laisille on tietenkin luontoystävällisyys ja heti sen jälkeen käyttäjäystävällisyys.

Emme käytä pyykkietikoissamme edullisempia keinotekoisia hajusteita, sillä suurin osa niistä ei ole ympäristöystävällisiä. Saaren Taika® käyttää pyykkietikoissaan ainoastaan luonnollisia, kasveista puristettuja eteerisiä öljyjä tuoksuina, jotka ovat huomattavasti hintavampia kuin esim. keinotekoiset hajusteet, joita joissakin pyykkietikoissa käytetään. Otetaan esimerkiksi ruusuntuoksu, jota saa keinotekoisena 35 euron litrahinnalla, kun vastaavasti ruusun eteerinen öljy maksaa yli 400 euroa/litra. Luonnon omia eteerisiä öljyjä sisältävät Saaren Taika® pyykkietikat ovatkin miedompi tuoksuisia kuin keinotekoisia hajusteita sisältävät pyykkietikat.

Myös tuoksujen annostuksessa saa olla tarkkana; mitään tuoksuainetta ei saa annostella lopputuotteeseen yli suositusten tai saattaa aiheuttaa käyttäjälle oireita.

Tuoksuissa on tarkat prosenttimäärät mitä saa olla riippuen jääkö iholle vai koskettaako vain väliaikaisesti ihoa, myös eri tuoksuilla on eri prosentit, kaikkia samankaan kaltaisia tuoksuja ei saa laittaa samaa prosenttimäärää tai voi aiheuttaa käyttäjälle vakavia oireita, ja sitten on vielä ne allergeenit jotka täytyy lain mukaan kertoa etiketissä, aika harva ”harrastelija” tietää mitä allergeeneja mikäkin tuoksu sisältää ja tähän tarvitaan taas sen ammattilaisen (maksullista) apua.

Suunnittelun ja testaamisen jälkeen selvitetään mitä aineita, ja kuinka paljon prosentteina valmis pyykkietikka sisältää. Tämän jälkeen selvitetään onko aineosilla luokitus ja jos on, niin minkälainen luokitus.

Väkiviinaetikka sisältää etikkahappoa, joka on luokiteltu aine. Jos etikkahappoa on lopullisessa tuotteessa eli pyykkietikassa yli 1% (väkiviinaetikassa sitä on 10% ja sama määrä on laimentamattomassa pyykkietikassa), tulee tuotteesta tehdä kemikaali-ilmoitus (tämän tekee yleensä kemikaali- ja ympäristöasioihin perehtynyt asiantuntijataho, suunnilleen 500-1000€/ilmoitus hintaan). Lisäksi luokituksessa tulee ottaa huomioon käytetyt hajusteet. Useat hajusteet ovat luokiteltu herkistäväksi. Jokainen käytetty tuoksu tulee merkitä pakkaukseen sen virallisella INCI-nimellä sekä ilmoittaa mahdolliset allergeenit. Allergeenien määrittelyssä apua saa jälleen edellä mainituilta asiantuntijatahoilta.

Mistä kemikaaleista tehdään ilmoitus

Kemikaali-ilmoitus tehdään kemikaaleista, jotka on luokiteltu terveysvaaran, ympäristövaaran tai fysikaalisen vaaran suhteen. Ilmoitus tulee tehdä myös luokittelemattomista kemikaaleista, jos ne sisältävät terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta tai ainetta, jolle on yhteisössä määrätty työperäisen altistumisen raja-arvo. /Tukes

Kemikaali-ilmoitus maksaa tietyn summan /vuosi ja ilmoituksen täytyy olla voimassa yhtä kauan kuin tuotekin on markkinoilla.

Mikäli tuote tulee luokitelluksi, niin pitää huolehtia myös tuotteeseen tulevista merkinnöistä, myös tässä apua saa edellä mainituilta asiantuntijatahoilta.

Kun kaikki vaaditut ilmoitukset on tehty ja pakkaukseen vaadittavat turvallisuusmerkinnät selvillä, suunnitellaan ja teetetään/hankitaan pakkaus, eli Saaren Taika® pyykkietikoiden kohdalla pullo ja etiketti. Tämän jälkeen alkaa tuotteen lanseeraaminen, mainostaminen sekä myyminen (ja myös massavalmistus =välineet, varastointi tilat jne) 🙂

Näistä seikoista koostuu siis hinta Saaren Taika® pyykkietikoille jotka ovat luvatusti aidosti luontoystävällisiä, sekä 100% biohajoavia. Saaren Taika® tuotteilla sekä niiden valmistuksella on täysi läpinäkyvyys; kaikki tuotteissa käytetyt ainesosat ovat lueteltuina sekä kotisivuilla, että tuotteen pakkauksessa ja myös tuotantomenetelmät, sekä tuotteiden turvallisuus on esitelty Saaren Taian kotisivuilla, eikä tuotteista ole kerrottu ainuttakaan tyhjää ”luontolupausta”.

Lue lisää:

REACH

REACH-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista, joka tuli voimaan kesäkuun 1. päivänä 2007. Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. REACH-asetuksella on korvattu noin 40 eri säädöstä ja se on suoraan jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä.

Tärkeimpänä tavoitteena asetukselle on varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso, tehostaa EU:n kemianteollisuuden kilpailukykyä, edistää vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä aineiden vaarojen arvioimiseksi sekä taata tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoilla.

Keinoina tavoitteiden toteuttamisessa ovat aineiden rekisteröinti, tiettyjen aineiden arviointi, vaarallisimpien aineiden lupamenettely sekä ns. suojaverkkona kemikaalien rajoitukset. Järjestelmä perustuu aineiden ja kemikaaliseosten sisältämien aineiden sekä tietyissä tapauksissa myös esineissä olevien aineiden riskinhallintaan. /REACH

CLP

CLP-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Asetus tuli voimaan 20.1.2009 ja on siirtymäaikojen puitteissa sellaisenaan sovellettavaa, voimassa olevaa lainsäädäntöä. Siirtymäaikojen jälkeen CLP-asetus korvaa EU:n nykyiset kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevat säädökset eli ns. aine- ja seosdirektiivin.

CLP-asetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals), joka on hyväksytty YK:n alaisuudessa. Järjestelmän tavoitteena on, että kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä käytettäisiin samoja periaatteita koko maailmassa, sekä vaarallisten aineiden kuljetuksessa että kemikaalien käytössä, jolloin kemikaali­turvallisuus paranee ja kemikaalikauppa yli rajojen helpottuu. CLP-asetuksessa on huomioitu sekä GHS-järjestelmän keskeiset osat että joitakin EU:n väistyvän kemikaalien luokitusta ja merkintöjä koskevan lainsäädännön (ainedirektiivi 67/548/ETY ja seosdirektiivi 1999/45/EY) osia, joita ei YK:ssa ole yhdenmukaistettu.

CLP-asetuksessa säädetään niistä kriteereistä, joiden perusteella kemikaali (aine tai aineiden seos) luokitellaan vaaralliseksi. Vaaralliseksi luokiteltu kemikaali voi olla esimerkiksi syttyvä (fysikaalisen vaara), välittömästi myrkyllinen (terveysvaara) tai vesieliöille vaarallinen (ympäristövaara). CLP-asetus antaa myös säännöt siihen, kuinka vaaralliseksi luokiteltu kemikaali pitää merkitä ja pakata, jotta sitä voi käyttää turvallisesti. Varoitusmerkintöihin kuuluu lisäksi erilaisia vaara- ja turvalausekkeita sekä huomiosanoja.

CLP-asetukseen sisältyy, sekä ainedirektiivin (67/548/ETY) että CLP-asetuksen mukaiset aineluettelot harmonisoiduista luokituksista ja merkinnöistä. Tämän lisäksi ECHA ylläpitää luokitusten ja merkintöjen luetteloa (inventaario), joka sisältää teollisuuden ilmoitukset vaarallisten aineiden luokituksesta ja merkinnöistä sekä yhdenmukaistetut luokitukset. /CLP

2 kommenttia artikkeliin “Miksi pyykkietikka on niin kallista verrattuna tavalliseen etikkaan?

  1. Hei. Mistä löysit kemikaali- ja ympäristöasioihin perehtyneen asiantuntijatahon?

    1. Moi. Kannattaa kääntyä Tukesin puoleen. Heiltä saa ohjeita ja yhteystietoja jotka ilmoituksissa ja allergeenien merkitsemisessä voivat auttaa. Suomessa toimii ainakin yksi tällainen taho, löytyy myös googlella esim. haulla kemikaali ilmoitus ?

Kommentit on suljettu.